top of page
asnen_8.jpg

Åsnen

Åsnen är en sjö i Alvesta, Tingsryds och Växjö kommuner i Småland och ingår i Mörrumsåns huvudavrinningsområde. Sjön är 17,3 meter på sin djupaste plats, har en yta på 63,3 kvadratkilometer och befinner sig 138 meter över havet.

Jag fick i uppdrag att ta fram destinationsdesignen, logotyp och branding för platsen, Åsnen. Senare kom Åsnen att bli Nationalpark.

bottom of page