Virgo

Virgo är ett företag inom AI och smarta glasögon mot industrin. Jag fick i uppdrag att ta fram en ny grafisk profil.

virgo_5.jpg
virgo2.jpg
virgo_3.jpg