Virgo

Virgo är ett företag inom AI och smarta glasögon mot industrin. Jag fick i uppdrag att ta fram en ny grafisk profil.

Mellgren Design AB               

  • Facebook - Vit Circle
  • Instagram - Vit Circle